fbpx

นโยบายคุกกี้และความเป็นส่วนตัว

นโยบายนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ซึ่งมีการใช้งานบนเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่แสดงบนอุปกรณ์มือถือ และแอปพลิเคชัน (ต่อไปเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) ซึ่งควบคุมและจัดการโดย บริษัท บี คลินิก เวชกรรม จํากัด (ต่อไปเรียกว่า “B Clinic”) โดยนโยบายนี้จะอธิบายว่าเรามีการใช้คุกกี้อย่างไร เพื่ออะไร และท่านสามารถควบคุมคุกกี้อย่างไร ซึ่งนโยบายนี้จะใช้ควบคู่ไปกับข้อตกลงการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนบุคคล

1.คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก จัดเก็บในลักษณะของ text ไฟล์ โดยเว็บไซต์ของเราจะส่งคุกกี้ไปยังเบราว์เซอร์ของท่าน และอาจมีการบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าเว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้มีประโยชน์สำคัญในการทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำการตั้งค่าต่าง ๆ บนอุปกรณ์ของท่านได้ แต่คุกกี้จะไม่มีการเก็บข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวตนท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

  1. บริษัท บี คลินิก เวชกรรม จํากัดใช้คุกกี้อย่างไร

บริษัท บี คลินิก เวชกรรม จํากัดจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ทั้งในทางเทคนิคและการปรับปรุงบริการของบริษัท บี คลินิก เวชกรรม จํากัด ดังนี้

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็ว
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่จะทำให้ บริษัท บี คลินิก เวชกรรม จํากัดเข้าใจว่าผู้คนมีความสนใจอะไร และมีการใช้บริการของ บริษัท บี คลินิก เวชกรรม จํากัดอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและปรับปรุงบริการของ บริษัท บี คลินิก เวชกรรม จํากัดให้ดียิ่งขึ้น
  • เพื่อให้ [ชื่อบริษัท]ได้ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับท่าน รวมถึงช่วยให้บริษัท บี คลินิก เวชกรรม จํากัดสามารถส่งมอบบริการและการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิ่งที่ท่านสนใจ

3.ท่านจะจัดการคุกกี้อย่างไร

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้จากเว็บไซต์ของ บริษัท บี คลินิก เวชกรรม จํากัด ได้ตลอดเวลาโดยการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ท่านอาจพบว่าบางส่วนของเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ

สำหรับข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่

  • https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies

4.ติดต่อ บริษัท บี คลินิก เวชกรรม จํากัด

บริษัท บี คลินิก เวชกรรม จํากัด

92/5 หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

bclinic65@gmail.com

096 - 596 - 9665

Scroll to Top